בס"ד, כ"ד ניסן, התשע"ט - 29/04/19.


לע"נ הרב טוביה אלחנן הוד-הוכוולד שצ"ל, נלב"ע כ"ז אדר ב', תשע"ט, ת.נ.צ.ב.ה

 

חוזר בנושא איסור "חדש" – תבואות קיץ בארצות אירופה תשע"ט

אל כב' מרנן ורבנן היושבין על מידין, בכל אתר ואתר, אחדשה"ט,
כמידי שנה, הננו להביא לפניכם את המידע בנושא חשש "חדש" לשנה זו, בארצות אירופה. מידע זה מתייחס רק לשעורת קיץ. שעורה זו העוברת מאוחר יותר, תהליך של הנבטה (באמצעות לחות וחום נמוך) הופכת ללתת (מאלט), חומר הגלם ממנו מבשלים את הבירה. 

יצויין שרוב החיטה באירופה היא מחיטת חורף ולא של קיץ.

כידוע, לצורך ייצור הלתת (מאלט) הנ"ל משתמשים אך ורק בשעורת קיץ. אנו מקבלים דו"ח מחברה גרמנית אשר עוסקת
במכירת הלתת למבשלות הבירה ובו עדכון מדוייק של זמני הזריעה. בד"כ הזריעה נעשית במהלך חודש מרץ עד תחילת
אפריל. כאשר מזג האוויר קשה, דהיינו: יש שלג רב או גשמים עזים ושטפונות, הזריעה מתאחרת ואם פסח יוצא מוקדם
יש בעייה של איסור "חדש". השעורה נקצרת בד"כ בחודש אוגוסט, תהליך ההנבטה ואח"כ ייצור הבירה והבשלתה
נמשכים כ 8- שבועות כך שלגבי הבירה החדשה שתגיע לשווקים בחודש נובמבר – חשוון תש"פ, יש לדעת את מקור
הלתת (מאלט) וזמן הזריעה שמשתנה ממדינה למדינה. מכיון שהשנה היתה שנה מעוברת, פסח יצא יחסית מאוחר ולכן רק בפינלנד יכוהל להיות בעיה של "חדש". 

נשוב ונזכיר שאין אנו נכנסים למחלוקת הידועה: האם יש להקפיד על "חדש" בחו"ל, כמובא בשו"ע יו"ד סי' רצ"ג ,מחלוקת הב"י והרמ"א
בספק ספיקא, מחלוקת הב"ח והט"ז, שיטת הגר"א מחד ושיטת ה"דברי חיים " מצאנז, מאידך, ידועים דברי המ"ב בסי'
תפ"ט סעיף י' ושם בס"ק מ"ה שיש להחמיר כשברור שהכל נזרע לאחר הפסח, עיי"ש . ונהרא נהרא ופשטיה.

ער"פ תשע"ט חל השנה ב- 18 באפריל! 

המדינהזמן זריעה עיקריהדיןהערות
אוסטריה בתחילת חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
אנגליה במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
גרמניה במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש"
הכל נזרע לפני הפסח
דנמרק בתחילת חודש אפריל ללא חשש "חדש" הרוב נזרע לפני הפסח
הולנד במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
הונגריה בתחילת חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
סלובקיה במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
ספרד אין מידע    
סקוטלנד/אירלנד במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
פולין במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
פינלנד סוף אפריל *באיסור "חדש" הכל נזרע אחר הפסח
צ'כיה במהלך מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
צרפת במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
רוסיה אין מידע  
שבדיה סוף חודש מרץ ללא חשש "חדש" הרוב נזרע לפני הפסח